Kies mee de boeken die de juryleden gaan lezen

Heb je een hart voor kinder- en jeugdliteratuur? Wil je de komende drie jaar mee kiezen welke boeken de juryleden gaan lezen? Stel je dan kandidaat als selectielezer bij de Leesjury! Ook jongeren tussen 14 en 18 jaar kunnen zich kandidaat stellen. Iedereen Leest zorgt voor begeleiding via gesprekken en vormingen.

Gevarieerde lijst

Uit alle kinder- en jeugdboeken die verschijnen, stellen de selectieteams voor elke leeftijdsgroep een gevarieerde lijst samen. Die lijsten worden met zorg samengesteld: elke lijst moet kwaliteitsvol zijn, voldoende variatie bezitten en voor zo veel mogelijk leesplezier zorgen. De Leesjury wil kinderen en jongeren namelijk laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende verhalen. Zo vinden zij als jonge lezer iets dat bij hen past. Door te proeven van verschillende boeken kunnen ze ook nieuwe genres, stijlen en soorten ontdekken.

Iedereen Leest zoekt voor de komende 3 jaar leden voor de preselectieteams, die de niet-Vlaamse boeken selecteren, en de selectieteams die de finale lijsten met Vlaamse en niet-Vlaamse titels samenstellen. Daarnaast zijn we voor groep 7 ook op zoek naar lezers die zich graag verdiepen in YA en fictie voor volwassenen.

Selectielezers

De selectielezers stellen per leeftijdsgroep de definitieve lijst samen van de 6 of 8 boeken die de juryleden gaan lezen. Selectielezers zijn volwassenen, maar ook jongeren kunnen meelezen in de selectieteams van de oudere leeftijdsgroepen.
 

Als selectielezer lees je kinder- en jeugdboeken die in een bepaald jaar door een Vlaamse auteur of illustrator voor een bepaalde leeftijdsgroep gemaakt zijn, plus een preselectie uit de niet-Vlaamse boeken (zie verder voor meer uitleg over de preselectie). Hoeveel boeken dat zijn, verschilt van jaar tot jaar. Nadien stel je met andere leden van je selectieteam een gevarieerde en kwaliteitsvolle lijst samen voor de juryleden van jullie leeftijdsgroep. Je bespreekt en beoordeelt elk boek afzonderlijk, maar je vergelijkt ook alle boeken met elkaar. (Voor groep 7, de oudste leeftijdsgroep van de Leesjury voor jongeren tussen 16 en 18 jaar, is er een aparte groep selectielezers. Meer info verder in dit artikel.)
 

Als selectielezer engageer je jou vrijwillig voor de Leesjury (jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €110) voor een periode van 3 jaar (jongeren per jaar). Je bent aanwezig op alle volgende momenten:

  • de kennismakingsdag op 10 juni 2023 (op het kantoor van Iedereen Leest)
  • de opleidingsdag in het najaar van 2023
  • de selectiebijeenkomst in mei 2024.

Tijdens de selectiebijeenkomst beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's. Volwassenen kunnen zich tot 17 mei kandidaat stellen, jongeren tot en met 25 mei. Eind mei krijg je te horen of je bent geselecteerd.

Preselectielezers

Preselectielezers maken in team een preselectie uit alle niet-Vlaamse kinder- en jeugdboeken voor een bepaalde leeftijdsgroep. De teams die de Vlaamse boeken lezen (de selectielezers) maken uit deze preselectie de uiteindelijke keuze voor de juryleden.


Als preselectielezer ben je ouder dan 18 jaar en heb je een goed zicht op wat er aan kinder- en jeugdliteratuur verschijnt; je bent bijvoorbeeld bibliotheekmedewerker, boekhandelaar, recensent of leerkracht. Je zoekt, leest en beoordeelt niet-Vlaamse (Nederlandse en vertaalde) boeken die in een bepaald jaar verschijnen voor een bepaalde leeftijdsgroep. Samen met je collega's maak je een preselectie van een tiental boeken die volgens jullie geschikt zijn voor de eindselectie.

Als preselectielezer engageer je jou vrijwillig voor de Leesjury (jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €200) voor een periode van 3 jaar. Je bent aanwezig op alle volgende momenten:

  • de kennismakingsdag op 10 juni 2023 (op het kantoor van Iedereen Leest)
  • de opleidingsdag in het najaar van 2023
  • de selectiebijeenkomst in maart 2024.

Tijdens die bijeenkomst beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's. Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 maart kandidaat stellen, eind maart krijg je te horen of je bent geselecteerd.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Groep 7

Voor groep 7, de oudste leeftijdsgroep van de Leesjury (16-18 jaar), is er een andere werkwijze om de boekenlijst samen te stellen. In groep 7 lezen de juryleden zes boeken - een variatie van zowel Young Adult-boeken (YA) als fictie voor volwassenen.


Als selectielezer van groep 7 volg je samen met je team het aanbod aan YA-literatuur nauwgezet op. Daarnaast lees je een selectie uit de longlist van de Boon voor volwassenen. Op basis daarvan stel je een gevarieerde en kwaliteitsvolle lijst samen, die uit zowel YA-boeken als uit fictie voor volwassenen bestaat.
 

Je bent ouder dan 16 jaar, hebt een duidelijk eigen oordeel over boeken maar gaat in alle openheid het gesprek met anderen aan. Je vindt een evenwicht tussen vasthouden aan je eigen mening en je oordeel herzien.
 

Als selectielezer van groep 7 engageer je jou vrijwillig voor de Leesjury (jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van €200) voor een periode van 3 jaar.. Je bent aanwezig op alle volgende momenten:

  • de kennismakingsdag op 10 juni 2023 (op het kantoor van Iedereen Leest)
  • de opleidingsdag in het najaar van 2023
  • de selectiebijeenkomsten in maart en mei 2024.

Tijdens die bijeenkomsten beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's. Volwassenen kunnen zich tot 17 mei kandidaat stellen, jongeren tot en met 25 mei. Eind mei krijg je te horen of je bent geselecteerd.

Vragen?

Heb je, na alle info doorgenomen te hebben, nog vragen?