Wil je de niet-Vlaamse boeken selecteren?

Samen met je teamleden maak je een preselectie uit alle niet-Vlaamse kinder- en jeugdboeken voor een bepaalde leeftijdsgroep. De teams die de Vlaamse boeken lezen, maken uit deze preselectie de uiteindelijke keuze voor de juryleden.

Wie jij bent

 • Je bent ouder dan 18.
 • Je werkt vlot in een online omgeving.
 • Je hebt een goed zicht op wat er aan kinder- en jeugdliteratuur verschijnt; je bent bijvoorbeeld bibliotheekmedewerker, boekhandelaar, recensent of leerkracht.
 • Je hebt een duidelijk eigen oordeel over boeken, maar gaat in alle openheid het gesprek met anderen aan. Je vindt een evenwicht tussen vasthouden aan je eigen mening, en je oordeel herzien.
 • Je vindt het spannend om grappige, uitdagende, meeslepende… boeken op maat van kinderen en jongeren uit te zoeken. 
 • Je staat achter de principes van de Leesjury.
 • Je bent geen uitgegeven illustrator of auteur. 

Je opdracht

Samen met de andere leden van je team maak je een preselectie uit het niet-Vlaamse kinder- en jeugdboekenaanbod voor de teams die de Vlaamse boeken lezen. Dat gaat zo:

 • Je zoekt, leest en beoordeelt niet-Vlaamse (Nederlandse en vertaalde) boeken die in een bepaald jaar verschijnen voor een bepaalde leeftijdsgroep.
  boeken op een schap
  © Michiel Devijver | Iedereen Leest
 • Je bespreekt en beoordeelt elk boek afzonderlijk, maar je vergelijkt ook alle boeken met elkaar.
 • Samen met je collega's maak je een preselectie van een tiental boeken die volgens jullie geschikt zijn voor de eindselectie.
 • Je bent aanwezig op de opleidingsdag in het najaar om de andere selectieteams en Iedereen Leest te ontmoeten.
 • Je bent aanwezig op de selectiebijeenkomst in maart. Tijdens die bijeenkomst beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's. 

Engagement en vergoeding

 • Iedereen Leest gaat uit van een engagement van drie jaar, maar biedt de mogelijkheid tot uitstappen voor het eind van deze termijn.
 • Je gaat een duurzaam engagement aan. Je zorgt ervoor dat je elk jaar aanwezig bent op de opleidingsdagen en op de selectiebijeenkomsten.
 • Je zorgt er in de mate van het mogelijke voor dat je zelf aan de te lezen boeken geraakt, maar als dat moeilijk is heeft Iedereen Leest heeft ook exemplaren die je kan ontlenen of ter plekke kan raadplegen.

 • Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van 200 euro. Ook je vervoersonkosten naar de opleidingsdag en de selectiebijeenkomst vergoeden we.

Stel je kandidaat

Kan je al niet wachten om te beginnen lezen? Stel je ten laatste 15 maart kandidaat via dit formulier

Eind maart worden de selectieteams samengesteld en word je op de hoogte gebracht of je kandidatuur weerhouden werd. 

Belangrijk : de nieuwe selectieteams komen op zaterdag 10 juni samen op ons kantoor in Antwerpen voor een eerste kennismaking. Hou die datum alvast vrij in je agenda.