Wil je de Vlaamse boeken lezen en de eindselectie maken?

Je leest alle Vlaamse boeken voor een bepaalde leeftijdsgroep, plus een preselectie uit de niet-Vlaamse boeken. Samen met je teamleden stel je hieruit een gevarieerde en kwaliteitsvolle lijst samen voor de juryleden.

Wie jij bent

 • Je bent ouder dan 18.
 • Je werkt vlot in een online omgeving.
 • Je bent geïnteresseerd in kinder- en jeugdliteratuur.
 • Je hebt een duidelijk eigen oordeel over boeken, maar gaat in alle openheid het gesprek met anderen aan. Je vindt een evenwicht tussen vasthouden aan je eigen mening, en je oordeel herzien.
 • Je vindt het spannend om grappige, uitdagende, meeslepende… boeken op maat van kinderen en jongeren uit te zoeken. 
 • Je staat achter de principes van de Leesjury.
 • Je bent geen uitgegeven illustrator of auteur en werkt niet bij een uitgeverij. 

Je opdracht

Samen met de andere leden van je team stel je een gevarieerde en kwaliteitsvolle lijst samen voor de juryleden van jullie leeftijdsgroep. Dat gaat zo:

 • Je leest alle kinder- en jeugdboeken die in een bepaald jaar door een Vlaamse auteur of illustrator voor een bepaalde leeftijdsgroep gemaakt zijn, plus een preselectie uit de niet-Vlaamse boeken. Hoeveel boeken dat zijn, verschilt van jaar tot jaar. Meestal schommelen de cijfers rond deze aantallen:
  • Groep 1: 45 à 50 Vlaamse en 8 à 10 niet-Vlaamse boeken
   boeken op een schap
   © Michiel Devijver | Iedereen Leest
  • Groep 2: 30 à 35 Vlaamse en 8 à 10 niet-Vlaamse boeken
  • Groep 3: 30 à 35 Vlaamse en 8 à 10 niet-Vlaamse boeken
  • Groep 4: 30 à 35 Vlaamse en 8 à 10 niet-Vlaamse boeken
  • Groep 5: een 20-tal Vlaamse en 6 à 8 niet-Vlaamse boeken
  • Groep 6: 20 à 25 Vlaamse en 6 à 8 niet-Vlaamse boeken
 • Je bespreekt en beoordeelt elk boek afzonderlijk, maar je vergelijkt ook alle boeken met elkaar.
 • Je bent aanwezig op de opleidingsdag in het najaar om de andere selectieteams en Iedereen Leest te ontmoeten.
 • Je bent aanwezig op de selectiebijeenkomst in mei. Tijdens die bijeenkomst beargumenteer je je eigen oordeel en ga je in gesprek met je collega's.

Engagement en vergoeding

 • Iedereen Leest gaat uit van een engagement van drie jaar, maar biedt de mogelijkheid tot uitstappen voor het eind van deze termijn.
 • Je gaat een duurzaam engagement aan. Je zorgt ervoor dat je elk jaar aanwezig bent op de opleidingsdagen en op de selectiebijeenkomsten.
 • Je zorgt er in de mate van het mogelijke voor dat je zelf aan de te lezen boeken geraakt, maar als dat moeilijk is heeft Iedereen Leest heeft ook exemplaren die je kan ontlenen of ter plekke kan raadplegen.

 • Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van 110 euro. Ook je vervoersonkosten naar de opleidingsdag en de selectiebijeenkomst vergoeden we.

Stel je kandidaat

Kan je al niet wachten om te beginnen lezen? Stel je ten laatste 17 mei kandidaat via dit formulier. 

Eind mei worden de selectieteams samengesteld en word je op de hoogte gebracht of je kandidatuur weerhouden werd. 

Belangrijk : de nieuwe selectieteams komen op zaterdag 10 juni samen op ons kantoor in Antwerpen voor een eerste kennismaking. Hou die datum alvast vrij in je agenda.