Leesjury breidt uit met een groep 7 voor 16 tot 18 jaar

De nieuwe naam van de Leesjury is nog maar bekend en er volgt nog een verrassing: de Leesjury breidt uit met een nieuwe groep 7 voor jongeren tussen 16 en 18 jaar! Wil je als jurylid aansluiten bij deze groep, of wil je als volwassene een groep 7 opstarten? Op deze pagina lees je er alles over!

© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Tot voor kort waren de juryleden van groep 6 – 14 tot 16 jaar – de oudste leeftijdsgroep. Veel juryleden uit deze groep willen natuurlijk blijven lezen en stemmen op boeken die ze graag lezen. Daarom startte Iedereen Leest – de organisatie achter de Leesjury – tijdens het leesjaar 2020-2021 een proeftraject op voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Vanaf leesjaar 2021-2022 wordt groep 7 verder uitgerold.

De boeken van groep 7

De zes boeken voor groep 7 zullen eind mei bekend zijn. Omdat deze groep nog in een pilootfase zit, zal pas vanaf het leesjaar 2022-2023 een selectieteam de lijst maken. Voor deze editie is de keuze gebaseerd op feedback van de deelnemers uit de pilootfase. Net zoals bij de andere leeftijdsgroepen, zal ook de lijst van groep 7 gevarieerd zijn en zoveel mogelijk jongeren proberen aanspreken. Zowel young adult, graphic novels als romans voor volwassenen komen in aanmerking, zodat we met groep 7 de stap naar volwassenenliteratuur kunnen maken.

Ik wil als jongere meelezen

Net als in de andere leeftijdsgroepen kan je aansluiten bij een leesgroep in je buurt. Omdat groep 7 nog maar net gestart is, zijn er op dit moment nog niet veel bibliotheken of scholen die al een groep 7 hebben – maar je kan dit altijd eens vragen. Is er geen groep 7 in je buurt, dan kan je internetjurylid worden.

Welke zes boeken je in groep 7 leest, kom je over enkele weken te weten!

Ik wil als volwassene meehelpen

Is er al een bestaande Leesjury-werking in de bib of op school, dan kan je deze makkelijk uitbreiden met een groep 7. Alle nieuwe promotiematerialen van de Leesjury zijn ook gericht op jongeren. Iedereen Leest zal voor begeleiders inspirerende werkmodellen voorzien en gerichte ondersteuning bij het opstarten en begeleiden van een leesgroep voor jongeren. Verspreid gerust al een oproep om jongeren aan te spreken. Wil je zelf geen leesgroep opstarten, maar groep 7 wel promoten bij jongeren, dan kan je hen ook warm maken om internetjurylid te worden.

Contact

Heb je nog vragen over groep 7? Stuur dan een mailtje naar Linde Dessoy.