Inspiratievoormiddag Leesjury op school: enkele tips

Steeds meer scholen vinden de weg naar de Leesjury, maar een Leesjury-werking opzetten en draaiende houden: hoe doe je dat? Iedereen Leest en bibliotheek De Krook in Gent organiseerden op woensdag 24 januari 2024 een inspiratievoormiddag rond de Leesjury op school. Dit zijn de tips van de aanwezige leerkrachten.

Waarom meedoen met de Leesjury op school?

De Leesjury wil kinderen enthousiast maken om samen met andere kinderen verhalen te ontdekken; ook de boeken die ze misschien niet spontaan tegenkomen. Zo zijn ze zónder prestatiedruk bezig met boeken en dat komt het onderwijssucces alleen maar ten goede. PIRLS-onderzoek toont immers dat er een verband is tussen hoe vaak je leest voor je plezier en hoe je presteert voor begrijpend lezen. Goed nieuws dus dat de Leesjury nog meer kinderen bereikt doordat steeds meer scholen deelnemen. En de Leesjury-boeken komen zo ook in de school- of klasbib terecht.

Zowel het kleuter-, lager als secundair onderwijs kan meedoen met de Leesjury, met de klas (als de kinderen zelf nog niet kunnen lezen) of op vrijwillige basis. Het project vraagt wel om een extra inspanning van de leerkrachten en de leerlingen. Daarom is het handig om te horen hoe andere leerkrachten het aanpakken. Tijdens de inspiratiedag in De Krook reikten Wieneke Coupé van Broederschool Hiëronymus in Sint-Niklaas (secundair onderwijs) en Els Carlier van ’t Klavertje Vier in Dilbeek (lager onderwijs) handvatten aan om met de Leesjury aan de slag te gaan. Ook de tips van de andere aanwezige leerkrachten en bibliotheekmedewerkers delen we graag. Als de grootste leesclub van Vlaanderen weet de Leesjury immers dat je lezers vooral samen maakt.

De inspiratievoormiddag in beeld

publiek
wieneke coupe
els carlier
publiek
ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling
ervaringsuitwisseling

(c) Simon Bequoye - Iedereen Leest

Hoe beginnen?

Wieneke droomde altijd al van een leesclub op school. Bovendien merkte ze dat er nood was aan een rustige middagactiviteit, naast het grote sportaanbod. Zo kwam ze uit bij de Leesjury, waarbij ze zelf geen selectie moest maken, maar meteen een geschikte boekenlijst kreeg. Ook Els wilde met de Leesjury op school beginnen, al wist ze niet meteen hoe. Omdat de bibliotheek met diezelfde vraag zat, startten ze samen een werking. ‘De taken zijn strikt verdeeld en dat werkt goed’, legt ze uit. ‘De bib schrijft ons in, bestelt de boeken, koopt de leesdagboeken, bladwijzers en potloden, en voert de stemmen in. De school zorgt voor de praktische uitwerking.’

Zowel bij Wieneke als bij Els koopt de bib enkele exemplaren van de boeken aan, die de school in bruikleen krijgt. Bij Wieneke zijn dat er vijf, naast één extra exemplaar dat de schoolbib aankoopt. Bij Els koopt de bib drie exemplaren van elk boek, waarna die een jaar op haar school blijven. Els en Wieneke lezen de boeken zelf in de zomervakantie, waarna die in september naar de kinderen gaan. Bij Wieneke zijn dat genoeg boeken om elk kind tegelijkertijd hetzelfde boek te laten lezen, maar bij Els zijn de groepen daarvoor te groot. ‘De leden van een groep wisselen van boek’, zegt ze. ‘Via een leeskaart per kind hou ik bij welk boek de leerling mee heeft en wanneer het terug moet zijn. Zo heb ik een overzicht van welk kind welk boek heeft.’

Tips

  • ‘Van een aantal titels zijn ook e-boeken beschikbaar op cloudlibrary.’
  • ‘Als leerkrachten lid zijn van verschillende bibliotheken kunnen ze daar ook exemplaren van de boeken uitlenen.’ 
  • ‘Als de bib meerdere exemplaren aankoopt, kan je vragen of de school er enkele mag houden. Die kan je ook recupereren in leesboxen met de boeken van de voorbije jaren. De officiële stemming valt dan weg, maar de filmpjes voor de bekendmaking kan je blijven gebruiken.’

Wie begeleidt?

Als leescoach heeft Els het geluk zich volledig op het leesbeleid van haar school te mogen toeleggen. ‘Ik merk dat het belangrijk is dat minstens één persoon op school het traject in handen neemt’, zegt ze. ‘Dat sluit niet uit dat er ook steun komt van de rest van het team. Zo neem ik de boeken al mee naar de personeelsvergadering eind augustus. Daar vraag ik aan de andere leerkrachten wie er meter of peter van een boek wil worden en een foto wil maken terwijl die het boek leest. Die foto’s hangen we op school op. We willen dat de kinderen veel en graag lezen. Dan helpt het als lezen erg zichtbaar is.’

Ook Wieneke staat er niet alleen voor. Zij begeleidt de groepen, maar telkens sluit één collega aan, gewoon als deelnemer. ‘Binnen de vakgroep Nederlands spreken we ook af dat de leerlingen de boeken van de Leesjury mogen kiezen voor boekbesprekingen’, zegt ze. ‘Dat motiveert omdat er niet nog een boek bovenop komt.’

(c) Michiel Devijver - Iedereen Leest

Hoe maak je leerlingen warm?

De leerlingen krijgen al zoveel informatie, dus je moet eruit springen om de Leesjury onder de aandacht te brengen. Wieneke vraagt aan de leerkrachten Nederlands om even tijd te maken voor een aankondiging. ‘Dan laten we de leerlingen die reeds lid zijn van de Leesjury zelf rondgaan. We schrijven ook op alle borden en hangen posters op met uitleg. Voor elke bijeenkomst blijven we reclame maken op de schermen, zodat wie niet in de Leesjury zit, maar het boek wel las ook kan meedoen. (De stemmen van niet-leden tellen wel niet officieel mee, red.) We hebben nu een vaste groep van vijf leden, maar soms sluiten er ook jongeren aan die een of twee boeken meelezen.’

Op de school van Els zijn de kleuters en de kinderen van de 1e graad allemaal lid. Zij lezen de boeken samen in de klas. Leerlingen van de 2e en 3e graad mogen zelf kiezen en krijgen in september een week om zich in te schrijven. Om hen aan te moedigen stelt Els de boeken voor in de klassen. ‘Doordat we al enkele jaren bezig zijn, is er al veel animo. Dit jaar hebben 35 kinderen zich spontaan ingeschreven. Ook technisch zwakkere leerlingen doen mee. Zij volgen de tekst terwijl ze ernaar luisteren via Luisterpuntbibliotheek.’

Tip

‘Via zotte dingen kan je de zichtbaarheid van de Leesjury vergroten: maak diademen met boek op of een boekenlabyrint, plaats een opblaasbaar boek op het dak, verspreid zinnen in de school en laat de leerlingen die in juiste volgorde puzzelen.’

Hoe organiseer je de bijeenkomsten?

In september vliegt Els er meteen in, want in april wordt er al gestemd. Tijdens een feestelijk startmoment geeft ze elk lid een leeszakje met daarin het eerste boek, een overzicht van de andere boeken, hun leesdagboek en een extraatje, zoals snoeptanden om ‘hun tanden in de boeken te zetten’. Bij de kleuters en het eerste en tweede leerjaar worden de boeken in de klas voorgelezen. De kinderen van het derde tot het zesde leerjaar lezen de boeken thuis of tijdens het dagelijkse leeskwartier op school. Voor hen organiseert Els ook acht bijeenkomsten per schooljaar. ‘Dat doen we tijdens de lesuren, zodat het niet overlapt met hobby’s. Soms verdwijnt er dus een halve klas uit de les. Daarnaast organiseer ik soms een “Broodje Leesjury” tijdens de middag, waarbij de kinderen kunnen eten, lezen en praten over de boeken.’

leerlingen praten over het boek

(c) Michiel Devijver - Iedereen Leest

Op Wienekes school komen de vijf Leesjury-leden eenmaal per maand samen, tijdens de middag of na de schooluren. ‘We maken op voorhand geen planning, want dat werkt niet’, zegt ze. ‘De leerlingen hebben veel activiteiten, dus ik merk dat ik beter kort op de bal speel. Aan het einde van elke samenkomst leggen we een nieuw moment vast. We hebben ook een chatgroep om elkaar te motiveren tussen de bijeenkomsten door.’

Tip

‘Laat los dat de groep soms wisselt en niet iedereen alles leest: over boeken praten is het belangrijkste. Als niet iedereen op elk boek kan stemmen is dat oké.’ (maar ze tellen dan niet officieel mee)

Hoe praat je over de boeken?

Bij die bijeenkomsten verwacht Wieneke geen literaire analyse zoals in de les. ‘Het is een creatief moment’, vertelt ze. ‘We eten koekjes, ik lees een fragment voor en laat bijpassende muziek horen of toon een video.’ Via verschillende werkvormen trekt ze het gesprek op gang. ‘We kiezen Dixit-kaarten die bij het boek passen, spelen “Wie is het?” met de personages, maken een playlist bij het boek… Aan het einde geven we punten, zodat we het boek kunnen vergelijken met de andere titels. Ik laat de leden ook het volgende boek raden aan de hand van een cover zonder titel.’

Bij Els lezen de kinderen de boeken door elkaar, waardoor ze niet over eenzelfde boek kunnen praten. Daarom voorziet zij opdrachten die op elk boek van toepassing zijn. ‘We zoeken bijvoorbeeld vuurwerkzinnen: zinnen die zo mooi of spannend zijn dat we ze willen ophangen in de gangen. Dat zijn dingen die de groep triggeren om de andere boeken te lezen zonder veel te verklappen.’

Tips die auteur Evelien de Vlieger opstak van leerkracht Sarah Beyens:

  • Blijf voorlezen!
  • Doe een leesattack door met de hele groep op een openbare plek te gaan lezen;
  • Bedenk een ‘Grej of the day’: een raadsel over het boek, waarvoor de kinderen de hele dag tijd krijgen om het te raden;
  • Schrijf brieven naar de auteurs en nodig die vervolgens uit.

Meer werkvormen zijn te vinden op de begeleiderspagina's op site (enkel te raadplegen met een account hebt). 

Stemmen en feesten

Het Leesjury-jaar gaat snel vooruit, want in april is het al tijd om te stemmen. Dat is een officieel moment dat de leden het gevoel geeft dat ze meetellen en hun betrokkenheid vergroot. Wieneke regelt de stemming dan ook met een serieuze ‘stemhoek’. Els organiseert een slotbijeenkomst, waarbij de boeken opgefrist worden en de kinderen stemmen. ‘De kleuters en leerlingen van de eerste graad deden dat al meteen na elk boek via een overzichtsposter waarop ze duimpjes zetten. In april worden ook die stemmen geteld. Daarna worden de stemmen bezorgd aan de bib, die ze invoert.’

Begin mei volgt de bekendmaking van de winnaars en het slotfeest. ‘Aan de kleuters en kinderen van de eerste graad laten we het filmpje zien’, zegt Els. ‘Voor de leden van de tweede en derde graad gebeurt de bekendmaking tijdens een receptie. Soms maken we er een groter feest van, met activiteiten bij de boeken of een auteursbezoek voor de hele school.’

juryleden stemmen

(c) Michiel Devijver - Iedereen Leest

Tips

  • ‘Bekijk of de bib een feest kan organiseren voor de scholen uit de verschillende deelgemeentes.’
  • ‘Leuke activiteiten zijn: buttons maken, een zoektocht in het park, een auteur uitnodigen, een goochelaar de winnende boeken uit een hoed laten toveren…’
  • ‘Een speciale uitstap tijdens de bespreking van een boek is even leuk als een eindfeest.’

Meer info over het stemmen of het feesten. Extra tips en inspiratie (enkel met account toegankelijk) om het leesjaar feestelijk af te sluiten.