Wie maakt de Leesjury mogelijk?

Er staan veel schouders onder de Leesjury. Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering, coördineert het geheel maar de uitvoering gebeurt door honderden coördinatoren en begeleiders in lokale afdelingen over heel Vlaanderen en Brussel. Bovendien zorgt een groep selectielezers voor een kwaliteitsvolle, gevarieerde lijst per leeftijdsgroep.

volwassen begeleiders bladeren in prentenboeken
© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Iedereen Leest

Iedereen Leest coördineert de Leesjury. Ze informeert iedereen die betrokken is bij de Leesjury over de werking, voorziet promotiematerialen en maakt de winnaars bekend. Ze zorgt ervoor dat de juryleden het leesjaar feestelijk kunnen afsluiten door bijvoorbeeld auteurs en illustratoren te ontmoeten. Met praktijkvoorbeelden en werkvormen ondersteunt ze de coördinatoren, begeleiders en selectieteams. Geregeld organiseert ze opleidingen en bijeenkomsten waarop betrokken professionals en vrijwilligers ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

 

'Het gaat allemaal om integratie. [...] Om het proberen te leren van de hartstocht van kinderen, zonder daarbij je volwassen inzet weg te moffelen. Het gaat om het bestrijden van het cynisme en het bejubelen van échte aandacht voor kinderen. Het gaat erom dat wij - tenminste wij! - kinderen niet zien als een kuikenversie van volwassenen.'

Auteur Edward van de Vendel

De coördinatoren

De coördinator is de spil van de lokale Leesjury-werking. Hij of zij krijgt alle informatie van Iedereen Leest en geeft die door aan begeleiders, juryleden en hun ouders. Coördinatoren stellen verder hun eigen planning op, ze zorgen ervoor dat de boeken beschikbaar zijn, werven juryleden en eventuele begeleiders aan, geven op het einde van het leesjaar de stemmen door aan Iedereen Leest, en organiseren met de begeleiders een slotmoment voor hun juryleden.

De begeleiders

Volwassenen begeleiden de juryleden van de Leesjury bij het lezen. Dat kan door voor te lezen of mee te lezen, maar ook door samen te praten over boeken. Dit praten over boeken is méér dan even iets zeggen. Het gaat over woorden zoeken voor wat je denkt en voelt. Dat gaat niet vanzelf. De begeleiders helpen de juryleden hiermee. Ze stellen vragen, dagen uit, moedigen aan, en leggen ideeën naast elkaar. Op die manier groeien de juryleden als lezer.

De selectieteams

Volwassenen kiezen, samen met een aantal jongeren, de boeken van de Leesjury. Uit alle kinder- en jeugdboeken die verschijnen, stellen de selectieteams voor elke leeftijdsgroep een gevarieerde lijst samen.

Meedoen?

Heb je zin om een Leesjurywerking op poten te zetten? Wil je graag met kinderen praten over boeken? Of wil je de boeken voor de juryleden mee kiezen?