Historiek

De Leesjury werd opgericht in 1981. Ontdek hoe het project door de jaren heen geëvolueerd is. 

1981

In Gent brengen een paar vrijwilligers kinderen bijeen om over boeken te praten en van gedachten te wisselen. Dat groepje vormt een kinder- en jeugdjury naast volwassen jury's: de KJJ. Voluit: Kinder- en Jeugdjury voor het Boek in Vlaanderen. Ze schrijven hun mening neer in de publicatie Bubi (Boek uit, Boek in). Al gauw komen ook buiten Gent maandelijks KJJ-groepen bij elkaar in bibliotheken om over de genomineerde boeken te discussiëren en er het beste boek uit te kiezen.  De KJJ wil werken aan leesbevordering en leesverdieping met behulp van leesgroepen, wil kinderen inspraak geven bij het kritisch beoordelen van hun lectuur en wil Vlaamse auteurs en vertalers promoten.  

1985

De Bond Limburgse Bibliothecarissen haakt in op de idee van een jeugdjury en sticht de KJL: Kinder- en Jeugdjury Limburg. Zij volgen het Nederlandse systeem: kinderen laten via een formulier weten welk boek ze het liefst lazen. Ze moeten niet eerst alle boeken van de nominatielijst gelezen hebben.  Het doel van de KJL is leesbevordering, boek- en bibliotheekpromotie en het bevorderen van samenwerking tussen scholen, bibliotheek en jeugdgroeperingen.  

1991

De KJJ en de KJL zetten een eerste stap tot samenwerking. Ze stemmen werkingsjaar, nominatielijsten en leeftijdscategoriën op elkaar af. 1998 De Vlaamse minister van Cultuur roept een overkoepelende jury in het leven. Dit maakt deel uit van de Leesbevorderingscampagne van het ministerie. De KJJ en de KJL smelten samen tot de KJV. De coördinatie komt in handen van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, onder het toeziend oog van een Raad van Bestuur van de KJJ en van de Bond van Limburgse bibliothecarissen. De kinderen krijgen een beperkte nominatielijst en kunnen op verschillende manieren jureren. Er stemmen 7730 juryleden mee. In 1999-2000 loopt het aantal op tot 8113.

2000

De KJL vindt de organisatie te grootschalig en beperkt zich liever tot een provinciale werking, waarbij bibliotheek- en leespromotie opnieuw de nadruk krijgen. De Bond van Limburgse Bibliothecarissen neemt de oude naam KJL weer aan.  De KJJ neemt haar oude naam niet opnieuw aan, maar blijft de KJV. De KJV blijft werken in de provincies Antwerpen, Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en met postjuryleden van over heel Vlaanderen. Limburgse jurygroepen kunnen aansluiten als ze de doelstellingen en de werkwijze van de KJV onderschrijven.  De KJV keert terug naar de oorspronkelijke doelstellingen en werkwijze van de KJJ: de KJV promoot leesbevordering én leesverdieping. Zij blijft werken met leesgroepen en een postjury die alle genomineerde boeken lezen. De juryleden kennen jaarlijks per leeftijdsgroep een prijs toe aan het beste boek op de nominatielijst.  In september 2000 wordt Liesbet Vreys aangesteld als nieuwe nationale KJV-verantwoordelijke. De nieuwe coördinatie gebeurt onder het toeziende oog en de helpende hand van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur/Villa Kakelbont en de Raad van Bestuur van de KJV. Honderden enthousiaste volwassenen (vrijwilligers) én bibliotheken blijven in Vlaanderen de jurygroepen coördineren en begeleiden.  KJL en KJV werken verder met hetzelfde doel voor ogen: kinderen en boeken bij elkaar brengen. Ze hanteren elk een andere formule maar respecteren elkaars eigenheid.  

2002

Stichting Lezen (in 2015 omgedoopt tot Iedereen Leest) wordt opgericht. De leesbevorderingsprojecten, waaronder KJV, verhuizen van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur naar Stichting Lezen.  

2003

De Limburgse KJL hervormt haar werking en krijgt een nieuwe naam: Lees 1 7. Er worden geen titels meer genomineerd. Juryleden krijgen een jaar de tijd om boeken te lezen die tussen 1 januari en 31 december verschenen en geschreven of vertaald zijn door een Vlaming. In deze nieuwe formule zijn er drie leeftijdsgroepen: kleuters, -9-jarigen en +9-jarigen.  

2004

De website van de KJV krijgt een nieuw kleedje. De juryleden krijgen een lidkaart en er worden promotie-affiches verspreid. De bestuurlijke vereniging die KJV oprichtte, wordt op 1 januari 2005 ontbonden. De leden hiervan vormen voortaan een stuurgroep die nauw betrokken blijft bij de werking van de KJV.

2005

Juryleden krijgen op het slotfeest voor het eerst een bladwijzer mee naar huis met de boeken die ze vanaf september zullen lezen. Zo legt de KJV de link naar het volgende leesjaar. Begeleiders en coördinatoren gebruiken de bladwijzers om de KJV te promoten in hun gemeente.  

2006

De KJV bestaat 25 jaar. Dit wordt, samen met iedereen die ooit betrokken was bij de KJV, gevierd tijdens een colloquium in Gent, de geboortestad van de KJV. Er verschijnt een gelegenheidskrant. De doelstelling ‘promotie van Vlaamse auteurs en vertalers' wordt opgeheven: de KJV acht de Vlaamse jeugdliteratuur sterk genoeg om de confrontatie met niet-Vlaamse jeugdliteratuur aan te gaan. Voor het eerst stellen de nominatieteams lijsten samen van vijf Vlaamse en vijf niet-Vlaamse titels. Deze werkwijze gaat een proefperiode van drie jaar in.  Tijdens de zomer wordt de website van de KJV volledig vernieuwd. Begeleiders en coördinatoren geven de stemmen van de juryleden voortaan online door. De Postjury wordt een Internetjury en voor het eerst wordt van elk boek een werkmodel gemaakt. Deze werkmodellen kunnen als leidraad dienen bij de gesprekken in de leesgroep.  

2007

In februari 2007 neemt An Stessens de fakkel over van Liesbet Vreys als nationale KJV-coördinator.  De website wordt verder verfijnd en verzamelt niet alleen de stemmen, maar ook alle andere informatie over de KJV-groepen.  

2009

Het ondertussen traditionele leesverslag wordt volledig herzien. Voortaan zijn juryleden niet langer verplicht om van elk boek een verslag te schrijven en in te leveren.  De KJV blijft echter volop inzetten op leesverdieping: in de plaats van een verslag maken, kunnen juryleden een persoonlijk leesdagboek bijhouden en kunnen ze online commentaar geven bij de boeken. Er verschijnt een online Prikbord waarop KJV-groepen en juryleden foto's, tekeningen, filmpjes en uitspraken over de KJV kunnen posten.  

2015

In het voorjaar van 2015 neemt Griet Loix de fakkel over van An Stessens als nationale KJV-coördinator.  In het leesjaar 2015-2016 lezen juryleden acht ipv tien boeken per leeftijdsgroep. Deze beslissing werd genomen op basis van resultaten van een onderzoek bij de coördinatoren en begeleiders in 2014. Lancering van het digitale KJV-magazine.  

2016

Voor het eerst komen ook gedichten- en verhalenbundels (van één auteur) en verhalende non-fictie in aanmerking voor nominatie.  
Het einde van het leesjaar wordt gevierd op bovenlokale slotfeesten waarop genomineerde auteurs en illustratoren te gast zijn.

2018

Vanaf nu kiezen jongeren mee de boeken die gelezen worden in groep 5 en 6. De teams die instaan voor de selectie van de boeken gaan nu een engagement van drie jaar aan. 

2021

Naamsverandering naar de Leesjury, nieuwe huisstijl met bijhorende nieuwe materialen en nieuwe website naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van de Leesjury. Oprichting van groep 7, groep 5 en 6 lezen zes ipv acht boeken. 
Met 11.303 stemmende juryleden wordt voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 10 000 juryleden overschreden.